JANSSENS ARBETE INOM GASTROENTEROLOGI

Välkommen! Här hittar du de senaste relevanta publikationerna, utbildningar och kommande vetenskapliga möten inom gastroenterologi. Innehållet är riktat till läkare och sjuksköterskor som arbetar inom sjukdomsområdet gastroenterologi. 

Crohns sjukdom (CD)1

Chrons sjukdom är en inflammatorisk tarmsjukdom som drabbar tunntarm och tjocktarm. Sjukdomen är kronisk och går i skov och ger olika kraftiga symtom under olika perioder. De allra flesta som har Crohns sjukdom behöver någon form av behandling. Målet med behandlingen är att lindra och läka inflammationen så att patienten ska kunna leva ett aktivt liv med så få och lindriga symtom som möjligt.

Behandlingen består av läkemedel. Ibland kan det bli aktuellt med operation.

Janssen investerar mycket i forskning inom området för inflammatoriska tarmsjukdomar och strävar efter att tillhandahålla läkemedel för att förbättra patientens dagliga liv.

 

 

 

Ulcerös kolit (UC)2

Ulcerös kolit är en inflammatorisk tarmsjukdom där slemhinnan i tjocktarm och ändtarm är inflammerad. Sjukdomen är kronisk och går i skov och ger olika kraftiga symtom under olika perioder. De allra flesta som har ulcerös kolit behöver någon form av behandling. Målet med behandlingen är att lindra och läka inflammationen så att patienten ska kunna leva ett aktivt liv med så få och lindriga symtom som möjligt.

Behandlingen består av läkemedel. Ibland kan det bli aktuellt med operation.

Janssen forskar inom området för inflammatoriska tarmsjukdomar och strävar efter att tillhandahålla läkemedel för att förbättra patientens dagliga liv och behandling.

Janssens arbete inom immunologi

Vi strävar efter att kontinuerligt leverera banbrytande lösningar inom immunologi genom dedikerad forskning och samarbete. Innovation är kärnan i vår forskning.

Vi är stolta över att ha en bred behandlingsportfölj för några av de vanligaste immunologiska och inflammatoriska sjukdomarna inom reumatologi, gastroenterologi och dermatologi.

Möt hela teamet

Relevanta länkar

Janssens arbete med reumatologi

Janssens arbete med dermatologi

Svensk Gastroenterologisk Förening – svenskgastroenterologi.se

Mag- och tarmförbundet – magotarm.se/

Stolta Magar – Ungdomsorganisation stoltamagar.se/

 

  1. Crohns sjukdom, 08/2020 www.1177.se
  2. Ulcerös kolit, 08/2020 www.1177.se

CL-00396