Gastroenterologi

Janssens arbete inom gastroenterologi

Välkommen! Här hittar du de senaste relevanta publikationerna, utbildningar och kommande vetenskapliga möten inom gastroenterologi. Innehållet är riktat till läkare och sjuksköterskor som arbetar inom sjukdomsområdet gastroenterologi i Sverige.

Nytt om gastroenterologi

Här hittar du senaste informationen om Ustekinumab och tips på andra publikationer.

Blue background with gastro image in background
Utbildningar

Aktuella utbildningar inom Gastroenterologi och Immunologi.

Blue background with gastro image as background
Stelara® (ustekinumab)

Läs mer om Stelara för Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Blue background with gastro image as background
Beställ material

Informationsmaterial för både dig och din patient.

Blue background with gastro image as background

Crohns sjukdom (CD)1

Chrons sjukdom är en inflammatorisk tarmsjukdom som drabbar tunntarm och tjocktarm. Sjukdomen är kronisk och går i skov och ger olika kraftiga symtom under olika perioder. De allra flesta som har Crohns sjukdom behöver någon form av behandling. Målet med behandlingen är att lindra och läka inflammationen så att patienten ska kunna leva ett aktivt liv med så få och lindriga symtom som möjligt.

Behandlingen består av läkemedel. Ibland kan det bli aktuellt med operation.

Janssen investerar mycket i forskning inom området för inflammatoriska tarmsjukdomar och strävar efter att tillhandahålla läkemedel för att förbättra patientens dagliga liv.

Ulcerös kolit (UC)2

Ulcerös kolit är en inflammatorisk tarmsjukdom där slemhinnan i tjocktarm och ändtarm är inflammerad. Sjukdomen är kronisk och går i skov och ger olika kraftiga symtom under olika perioder. De allra flesta som har ulcerös kolit behöver någon form av behandling. Målet med behandlingen är att lindra och läka inflammationen så att patienten ska kunna leva ett aktivt liv med så få och lindriga symtom som möjligt.

Behandlingen består av läkemedel. Ibland kan det bli aktuellt med operation.

Janssen forskar inom området för inflammatoriska tarmsjukdomar och strävar efter att tillhandahålla läkemedel för att förbättra patientens dagliga liv och behandling.

Referenser

  1. Crohns sjukdom, 03/2023 www.1177.se
  2. Ulcerös kolit, 03/2023 www.1177.se
CP-378199 -