JANSSENS ARBETE INOM DERMATOLOGI

Välkommen! Här hittar du de senaste relevanta publikationerna, utbildningar och kommande vetenskapliga möten inom dermatologi. Innehållet är riktat till läkare och sjuksköterskor som arbetar inom sjukdomsområdet dermatologi. 

Att hantera psykosociala komorbiditeter vid psoriasis – Klinisk praxis

Vi vet att psoriasis är mer än hudsymtom. Sjukdomen kan minska patienters livskvalitet markant. Psoriasis är associerat med flera komorbiditeter, och vissa patienter kan ha psykosociala symtom som ångest och depression.1,2

Men vad vet vi om de psykosociala symtomen vid psoriasis3 Hur vanliga är de? Är det möjligt för en dermatolog att hantera dessa symtom? Och kan lindring av hudsymtom påverkar psykosociala komorbiditeter?

Intervju med Dr. Anthony Bewley, en globalt känd psykodermatolog från Barts Health NHS Trust, kring hans expertinsikter om psykosociala symtom vid psoriasis.

 

 

Del 1 – Vad vet vi om psykosociala komorbiditeter vid psoriasis?

 • Hur vanliga är de psykosociala komorbiditeterna bland psoriasispatienter?
 • Psoriasis påverkan på kroppsuppfattningen - vad vet vi?
 • Korrelerar svårighetsgraden av psoriasis med den psykosociala sjukdomen?

Se fler videor

CP-214979

 

Psoriasis i tvärvetenskapligt arbete gynnar både patienter och profession

Psoriasis är en komplex systemisk inflammatorisk sjukdom. Psoriasispatienter har ofta flera komorbiditeter, vilket kan påverka behandlingsvalet.4,5 Dessutom varierar intervallet och vikten av olika psoriasissymtom från patient till patient, och därför behövs ibland en skräddarsydd patientspecifik behandling.

Janssen intervjuade professor Lars Iversen från Århus universitet (Institutionen för klinisk medicin, Institutionen för dermatologi och venereologi), där dermatologer arbetar tillsammans med reumatologer, gastroenterologer och annan vårdpersonal för att hantera psoriasispatienter bättre.

I denna intervju diskuterar professor Lars Iversen hur det tvärvetenskapliga samarbetet fungerar i den dagliga kliniska verksamheten. Han visar hur det praktiska tillvägagångssättet gynnar psoriasispatienter och läkare. Och en viktig del i arbetet är vinsten av psoriasisspecifika patientrapporterade resultat. Enligt Dr Iversen hjälper det till att ställa in, skräddarsy och uppnå patientspecifika behandlingsmål.

 

 

Del 1 – Tvärvetenskaplig behandling av psoriasis – Århusmetoden

 • Tvärvetenskaplig hantering av psoriasis i praktiken
 • Fördelar för patienter och läkare
 • Hur metoden inverkar på behandlingsbesluten

Se fler videor

CP-214997

 

 

 

Janssens arbete inom immunologi

Vi strävar efter att kontinuerligt leverera banbrytande lösningar inom immunologi genom dedikerad forskning och samarbete. Innovation är kärnan i vår forskning.

Vi är stolta över att ha en bred behandlingsportfölj för några av de vanligaste immunologiska och inflammatoriska sjukdomarna inom reumatologi, gastroenterologi och dermatologi.

Möt hela teamet

Relevanta länkar

Janssens arbete med reumatologi

Janssens arbete med gastroenterologi

Psoriasisförbundet – psoriasisforbundet.se

Ung med psoriasis – ungmedpsoriasis.se

 

 

 1. Dowlatshahi EA, Wakkee M, Herings RM, Hollestein LM, Nijsten T. Increased antidepressant drug exposure in psoriasis patients: a longitudinal population-based cohort study. Acta Derm Venereol 2013; 93: 544–550. Pubmed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23529077
 2. Dalgard FJ, Gieler U, Tomas-Aragones L et al. The psychological burden of skin diseases: a cross-sectional multicenter study among dermatological out-patients in 13 European countries. J Invest Dermatol 2015; 135: 984–991. Pubmed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25521458 
 3. Gordon KB, Armstrong AW, Han C, et al.  Anxiety and depression in patients with moderate-to-severe psoriasis and comparison of change from baseline after treatment with guselkumab vs. adalimumab: results from the Phase 3 VOYAGE 2 study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Nov;32(11):1940-1949. Pubmed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29706008 
 4. 1. Kaushik SB and Lebwohl MG. Psoriasis: Which therapy for which patient: Psoriasis comorbidities and preferred systemic agents. J Am Acad Dermatol. 2019 Jan;80(1):27-40. doi: 10.1016/j.jaad.2018.06.057. Epub 2018 Jul 11. 
 5. 2. Korman NJ. Management of psoriasis as a systemic disease: what is the evidence? Br J Dermatol. 2019 Jun 21. doi: 10.1111/bjd.18245. [Epub ahead of print] 

 CP-215037