Svårbehandlad depression

Här hittar du samlad information om svårbehandlad depression och olika aspekter av behandling


Varför är det viktigt att behandling av egentlig depression och behandlingresistent depression ges i tid?

Det är avgörande att hitta en lämplig behandling för patienter med behandlingsresistent depression inom en så kort tid som möjligt för att öka remissionsfrekvensen och minska episodens varaktighet, behandlingsrelaterade risker och dödlighet.Begreppet depression – vad menar vi egentligen?

Lyssna till Ing-Marie Wieselgren (psykiatrisamordnare, SKR) och Mikael Själin (Medicinskt ansvarig, Janssen Neuroscience) om vikten av att skilja mellan psykiska besvär och psykiatriska tillstånd och vårdens förmåga att fånga upp dem som är svårast sjuka.Rätt vård till rätt patient

Om rätt vård till patient och om vikten att tidigt kunna identifiera de individer som löper störst risk. I filmen medverkar Lars Häggström, specialistläkare inom psykiatri, som menar att vården riktad till personer som lider av svår depression skiljer sig åt i Sverige, och att det generellt dröjer för länge till dess att rätt vård till patient sätts in på ett korrekt sätt.

Läkemedelsbehandling av unipolär egentlig depression innebär stora utmaningar framför allt beroende på att effekten av antidepressiva kan vara fördröjd i flera veckor eller inte inträda alls. Patienter som inte erhåller ett tydligt behandlingssvar löper ökad risk att få ett bestående tillstånd. De riskerar att drabbas av såväl stort personligt lidande som negativa psykosociala konsekvenser och en försämrad prognos. Nedan finns fakta från studier och beskrivningar från några av Europas ledande experter på området svårbehandlad depression.2,5,7-21
Det är viktigt att tidigt identifiera otillräckligt behandlingssvar2

Professor Siegfried Kasper och Professor Allan Young om betydelsen av otillräckligt behandlingssvar. (45 s)Ju längre tid till effekt av behandlingen, desto sämre prognos för patienterna8,11

Tre experter beskriver konsekvenserna av att effekt av antidepressiv behandling tar lång tid. (1min 28s)

Majoriteten av patienterna återhämtar sig inte helt


Eftersom flertalet patienter inte når remission efter sin tredje eller fjärde behandling2, är behovet av att fortsätta arbeta mot att nå behandlingsmålet remission viktigare än någonsin för att minska patienternas lidande. Genom att optimera behandlingen ökar sannolikheten att nå remission och funktionell återhämtning.16-19

Det är viktigt att inte vänta för länge med att vidta åtgärder för att uppnå remission.

 • Att tidigt känna igen otillräcklig effekt av behandling.16,20
 • Tidigt byte av behandling vid otillräckligt behandlingssvar.16
 • Tidigt identifiera de patienter som behöver specialistvård, vilket kan minska antalet behandlingssteg och i slutändan förbättra deras livskvalitet.21


Vad behöver förbättras i antidepressiv behandling?

Professor Vieta och professor Young om vikten av att fler uppnår symptomfrihet tidigare, med antidepressiv behandling.2 (54 s)När ska antidepressiv behandling utvärderas?

Professor Allan Young och Professor Eduard Vieta om betydelsen av att det ofta tar lång tid för patienter att få sin behandling utvärderad.​14,15 (1min 29s)Mänskliga och socioekonomiska kostnader

Professor Eduard Vieta och Professor Allan Young om att de personliga, sociala och samhälleliga kostnaderna för uteblivna behandlingssvar är omfattande.10,13 (1 min)

Långvariga och ineffektiva behandlingsförsök kan förlänga patienternas lidande, reducera förväntningar och förstärka negativa känslor såsom höpplöshet.

Flera faktorer bidrar till detta:
statistic1

Upp till 30% av patienterna med svårbehandlad depression svarar inte på traditionell antidepressiv behandling.1

statistic2

Endast 1346 av 3671 patienter uppnådde remission efter sin första antidepressiva behandling.2

statistic3

Så många som två av tre patienter återhämtar sig inte fullt ut när de behandlas med antidepressiva läkemedel.1

Här hittar du utbildningar och videor om olika aspekter av svårbehandlad depression.
Janssen Medical Cloud - Depressionsportalen - Utbildningar inom inom depression
Här kan du läsa sammanfattningar av viktiga studier om svårbehandlad depression samt länkar till de fullständiga publikationerna.
Janssen - Studier om svårbehandlad depression.

Om oss

Välkommen till Depressionsportalen.se! Det är ett initiativ från oss, det Medicinska teamet på Janssen, och riktar sig till dig som är läkare eller sjuksköterska inom psykiatri och är intresserad av svårbehandlad depression. Vi vill att du på den här portalen skall finna intressant och lärorik information om just svårbehandlad depression, samlat på ett ställe. Vår ambition är att hålla innehållet uppdaterat och att du skall finna något nytt varje gång du loggar in. Hör gärna av dig till oss med synpunkter eller förslag på förbättringar och innehåll du skulle vilja se!

Anna Sandqvist. Medical Advisor, Janssen Sverige.

Anna Sandqvist
Medical Advisor

[email protected]
+46 725 452 423

Carl Björkholm. Medical Advisor, Janssen Sverige.

Carl Björkholm
Medical Advisor

[email protected]
+46 730 721 057

Mikael Själin. Medical Lead Psykiatri, Janssen Sverige.

Mikael Själin
Field Medical Advisor

Psykiatri

[email protected]
+46 8 626 51 73

References

 1. Al-Harbi K et al. Treatment-resistant depression: therapeutic trends, challenges, and future directions. Patient Prefer Adherence 2012; 6: 369-388.
 2. Rush AJ1, Trivedi MH, Wisniewski et al. Acute and longer-term outcomes in depressed outpatients requiring one or several treatment steps: a STAR*D report. Am J Psychiatry 2006; 163(11): 1905‒1917.
 3. World Health Organisation. Depression and Other Common Mental Health Disorders: Global Health Estimates, 2017. Available from: https://bit.ly/2Gzn8CJ (link is external). Last accessed September 2018.
 4. World Federation for Mental Health. DEPRESSION: A Global Crisis, 2012. Available from: https://bit.ly/1SX2x6J (link is external). Last accessed September 2018.
 5. World Health Organisation. Depression Fact Sheet, 2018. Available from http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression (link is external). Last accessed September 2018.
 6. Diagnostics and statistical manual of mental disorders. Fifth Edition. 2013.
 7. APA. Practice guidelines for the treatment of patients with major depressive disorder. Third edition, 2010.
 8. Lepine JP, Briley M. The increasing burden of depression.Neuropsychiatr Dis Treat 2011; 7(Suppl 1): 3-7.
 9. Ferrari AJ, Charlson FJ, Norman RE et al. Burden of depressive disorders by country, sex, age, and year: findings from the global burden of disease study 2010. PLoS Med 2013;10(11): e1001547.
 10. Sobocki P, Jönsson B, Angst J et al. Cost of depression in Europe. J Ment Health Policy Econ 2006; 9(2): 87-98.
 11. Anacker C. New Insight Into the Mechanisms of Fast-Acting Antidepressants: What We Learn From Scopolamine. Biol Psychiatry 2018; 83(1): e5-e7.
 12. Leuchter AF, Cook IA, Hunter AM et al. A new paradigm for the prediction of antidepressant treatment response. Dialogues Clin Neurosci 2009; 11(4): 435–446.
 13. Munoz C. recovering usual functioning in depressed patients. Medicographia 2014; 36(4): 501-507.
 14. Machado-Vieira R, Baumann J, Wheeler-Castillo C et al. The Timing of Antidepressant Effects: A Comparison of Diverse Pharmacological and Somatic Treatments. Pharmaceuticals 2010; 3(1): 19-41.
 15. Machado-Vieira R, Salvadore G, Luckenbaugh DA et al. Rapid onset of antidepressant action: a new paradigm in the research and treatment of major depressive disorder. J Clin Psychiatry 2008; 69(6): 946-958.
 16. Oluboka OJ, Katzman MA, Habert J et al. Functional Recovery in Major Depressive Disorder: Providing Early Optimal Treatment for the Individual Patient. Int J Neuropsychopharmacol 2017; 21(2): 128-144.
 17. Gormley N1, O'Leary D, Costello F et al. First admissions for depression: is the 'no-treatment interval' a critical predictor of time to remission?. J Affect Disord 1999; 54(1-2): 49-54.
 18. Okuda A, Suzuki T, Kishi T et al. Duration of untreated illness and antidepressant fluvoxamine response in major depressive disorder. Psychiatry Clin Neurosci 2010; 64(3): 268-273.
 19. Bukh JD, Bock C, Vinberg M et al. The effect of prolonged duration of untreated depression on antidepressant treatment outcome. J Affect Disord 2013; 145(1): 42-48.
 20. Reid I, Cameron I, MacGillivray S et al. Depression: current approaches to assessment and treatment. Prescriber 2014; 25(4): 16-20.
 21. van Krugten FC, Kaddouri M, Goorden M et al. Indicators of patients with major depressive disorder in need of highly specialized care: A systematic review. PLOS One 2017; 12(2): e0171659.
EM-99408 -