Meny
Logo

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Risk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

CP-404079 -