Logo

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning/ This medicinal product is subject to additional monitoring. SPC & Adverse Event Reporting available here

CP-314749 - June 2022