Ersta IBD-Symposium
IBD Masterclass
Date: 2-3 Juni 2022 Venue Ersta sjukhus

Ersta IBD - Symposium 2022

Dag: onsdag 2-3 Juni 2022 Tid: 12:00 - 16:00

↓ Registrera dig längre ner på sidan ↓

Vid detta två dagar långa symposium vill vi belysa det multidisciplinära samarbetet som krävs för att behandla de svårare konsekvenserna som vi ser vid Crohns sjukdom.

Detta symposium är därför framtaget för och av gastroenterologer, kirurger,sjuksköterskor, dietister, kuratorer och andra som behandlar Crohns sjukdom.

Syftet med symposiet är att utveckla och optimera den multidisciplinära vården för patienter med Crohns sjukdom.

Utbildningen har skapats av en oberoende vetenskaplig kommitté bestående av kliniska experter på Ersta sjukhus.

AGENDA

09:30 Registrering öppnar

Session 1: Inflammatorisk sjukdom

10:00 MDK kring patientfall

10:30 Terapisvikt vid standard biologisk behandling: Vad blir nästa steg?

10:45 Ileocekalresektion som tidig behandling

11:00 Dysplasi och cancer vid Crohns sjukdom

11:15 Diskussion

11:30 LUNCH

Session 2: Strikturerande sjukdom

12:30 MDK kring patientfall

13:00 Diagnostik av strikturer: Nuvarande och kommande metoder

13:15 Endoskopisk ballongdilatation idag

13:30 När ska vi operera för tunntarmstrikturer?

13:45 Diskussion

14:00 KAFFE

Session 3: Ung med Crohns sjukdom

14:30 Patientföreläsning: “Min resa”

15:00 Se hela människan: Hur påverkar sjukdomen unga personer?

15:15 Från barn till vuxen: Överföringsverksamhet vid kronisk sjukdom

15:30 Överföringsverksamheten vid Ersta IBD-Centrum

15:45-16:00 Diskussion

18:00 MIDDAG

Session 1: Penetrerande sjukdom

08:00 MDK kring patientfall

08:30 Icke-operativ behandling av penetrerande sjukdom

08:45 Preoperativ optimering

09:00 Exklusiv Enteral Nutrition: Erfarenheter från Ersta IBD centrum

09:15 Diskussion

10:00 KAFFE

Session 2: Perianal Crohns sjukdom

10:30 MDK kring patientfall

11:00 Biologisk behandling och setons: Gör det rätt

11:15 Definitiv kirurgi för perianala fistlar vid Crohns sjukdom: Flap, LIFT eller stamcellsbehandling?

11:30 Stomi och proktektomi

11:45 Diskussion

12:00 LUNCH

Vi hoppas att du finner programmet intressant och värdefullt för din dagliga verksamhet.

Varmt välkommen!

VETENSKAPLIGA KOMMITTÉEN:

Mattias Soop, MD PhD
Ersta IBD-Centrum
Ersta Sjukhus

Erik Florwald, MD
Ersta IBD-Centrum
Ersta Sjukhus

Peter Thelin Schmidt, MD PhD
Ersta IBD-Centrum
Ersta Sjukhus

David Zuk, MD
Ersta IBD-Centrum
Ersta Sjukhus

Anette Forsell, Leg. Sjuksköterska
Ersta IBD-Centrum
Ersta Sjukhus

Registrering är öppen fram till 20-05-2022
It seems your browser is blocking 3rd party cookies which are required to display videos. To resolve this issue, please update your cookie settings to allow these 3rd party cookies.
KONTAKT:

Kristin Wikström
Business Operations Specialist Janssen
Email:kwikstro@its.jnj.com
Telefon: 073-091 61 25

Ole Forsberg
Medical Advisor Janssen
Email:oforsber@its.jnj.com
Telefon: 073-071 83 26